the blog.

Navigating AI Regulation: Unpacking the EU AI Act and the UK AI Strategy

Welcome to our latest exploration into the dynamic world of artificial intelligence regulation! As AI continues to revolutionize our daily lives and business operations, understanding the legal landscape is crucial for everyone, from tech enthusiasts to industry leaders. Today, we’ll demystify two major regulatory frameworks shaping AI development and deployment: the EU AI Act and…

Read More

Basics of Recommendation Systems

The developments of today’s technologies, make recommendation systems become popular. Many e-commerce companies can offer products to their customers that they may like by using their recommendation systems. What are the recommendation systems? The recommendation systems are based on information filtering systems that aim to predict the amount of preference a user gives to an…

Read More

What is Customer Life Time Value (Prediction)?

How can we determine how valuable our customers are to us? In this article, we will shed light on questions such as what path should we follow if we want to analyze and calculate this mathematically, not based on our feelings. Customer Lifetime Value (CLTV) or if we want to define it in Turkish, Customer…

Read More

Python Numpy ve Pandas Kütüphaneleri (Veri Bilimi #1)

              Veri Bilimi alanında birçok kaynağın olmasına karşın kendi öğrenimim üzerinde edindiğim tecrübelerden esinlenerek olabildiğince etkili ve sade bir yol haritasıyla bu yazıları oluşturmaya başlıyorum. İlkinde olduğumuz bu yazımda genel olarak Makine Öğrenmesi program akışı aşağıdaki şekilde olacaktır. Numpy ve Pandas Kütüphaneleri Keşifci Veri Analatiği Temel Lineer Cebir ve İstatistik Bilgisi Makine Öğrenmesine Giriş –…

Read More

Otonom Araç Kontrol Sistemleri ve Algoritmaları #0

Sensörler ve kameraların sayesinde birçok sürücüsüz sürüş için insandan üstün doğrulukla araçlar teorik olarak kendilerini sürebilir hale geldi. Burada en zorlu iki etmen var ki, tekini bu yazımda ele almak istiyorum. İlki çevresel faktörler hava şartları, yolların durumu,çevrede sinyal kirliliği ,sensorlerin sağlık durumu gibi faktörler diğeri ise tüm bu sistemler arasındaki bağlantıların ve kontrol yapısının…

Read More

Scrum’ı ve Agile Metodolojisini Anlamak ve PSM1 Sınavına Çalışma Rehberi

Scrum kavramı Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından Agile Manifestosunun üzerinde bir framework olarak yerleştirilmiştir. Bu iki kurucu daha sonra ayrı ayrı Scrum.org ve ScrumAlliance.com olmak üzere Scrum’ın sertifikasyonları sağlayan iki farklı platform oluşturmuşlardır. Aşağıda belirteceğim çalışma yöntemi hem Professional Scrum Master 1 (Scrum.org) hem de Certified ScrumMaster (ScrumAlliance) sınavları için geçerlidir. Bu sınavların süreçleri…

Read More

Roboting Operating System (ROS) Nedir? Part 1

ROS Roboting Operating System Lisans bitirme projemizde kendi projemiz olan oyuncak yarış arabası boyutunda olacak bir otonom araç projesinde karar mekanizmasınında kolaylık sağlaması açısından ilk defa ROS ile tanışmış oldum Adının tersine ROS bir Windows,Linux,Mac gibi bir isletim sistemi degildir.Program ile isletim sistemi arasinda sadece bir katmandir. Bilgisayar üzerinden  robot ve robotlarımızı  kontrol etmemizi sağlayan…

Read More

SWAGGER(OAS) VE RAML ARASINDAKİ FARKLAR?

Swagger (şu anda OAS) ve RAML, şu anda kullanılabilir API’lar oluşturmanın en ünlü ayrıntılarından ikisidir. İlk olarak işimiz için hangisi daha iyi? Aralarındaki kontrast nedir? Swagger (OAS) nedir? Swagger – open application API  veya OAS olarak yeniden adlandırıldığında – RESTful web yönetimlerini tasvir etme, üretme, hayal etme ve yutmayı amaçlayan bir yapıdır. “language-agnostic” olarak adlandırılan…

Read More

Kubernates Nedir? Part 2

Kubernetes nedir ve neden böyle bir ortama ihtiyaç duyarız? Kubernetes ilk olarak Google tarafından geliştirilen bir hizmettir. Daha sonrasında open source olarak herkesin kullanımına açılmıştır. Kubernetes’in kelimesi Yunancadan geliyor ve anlamı dümenci (helmsman) veya pilot olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu kaynaklarda kubernetesi k8s olarak yazıldığını görebilirsiniz. Bunun sebebi k ve s harflerinin arasında 8 tane harf…

Read More